Inloggen

Algemene voorwaarden

Belangrijk, maar niet saai. Lees even mee voor een soepele ervaring op ElektronicaKeuze.nl!

1. Inleiding

Welkom bij ElektronicaKeuze.nl. Deze Algemene Voorwaarden vormen een bindend contract tussen jou en ElektronicaKeuze.nl. Ze regelen je gebruik van onze website en diensten. Door toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van ElektronicaKeuze.nl, verklaar je dat je deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, inclusief eventuele toekomstige wijzigingen.2. Gebruik van de Website

ElektronicaKeuze.nl biedt een platform voor prijsvergelijking en informatie over elektronica-producten. Het is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Gebruikers dienen de website op een verantwoordelijke, ethische en wettelijke manier te gebruiken. Elk misbruik of frauduleus gebruik van de website, inclusief pogingen om de werking van de site te verstoren of manipuleren, is strikt verboden en kan leiden tot wettelijke actie.3. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op ElektronicaKeuze.nl, zoals teksten, afbeeldingen, logo's, iconen, en software, is eigendom van ElektronicaKeuze.nl of wordt met toestemming gebruikt. Deze inhoud is beschermd door nationale en internationale auteursrechtelijke en andere intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeautoriseerd gebruik van deze materialen kan leiden tot civiele en/of strafrechtelijke sancties.4. Privacybeleid

De bescherming van je persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Ons Privacybeleid legt uit hoe wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Dit beleid is een integraal onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en we raden je aan het zorgvuldig te lezen.5. Aansprakelijkheid

ElektronicaKeuze.nl spant zich in om accurate en actuele informatie te verstrekken. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op de website foutloos is. We zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, fouten, of voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie op onze website of het gebruik van de website.6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

ElektronicaKeuze.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen, inclusief het toevoegen of verwijderen van clausules, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze pagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Voortgezet gebruik van de website na wijzigingen betekent acceptatie van de nieuwe voorwaarden.7. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, of als je meer informatie nodig hebt over bepaalde clausules, neem dan contact met ons op via het contact formulier. Wij streven ernaar om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en duidelijkheid te verschaffen waar nodig.8. Gebruikersaccounts

Gebruikers kunnen accounts aanmaken op ElektronicaKeuze.nl. Bij het aanmaken van een account dien je accurate en actuele informatie te verstrekken. Het is jouw verantwoordelijkheid om je inloggegevens veilig te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.9. Links naar Derde Partijen

ElektronicaKeuze.nl kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden enkel voor jouw gemak aangeboden. Wij hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.10. Gebruikersbijdragen

Op ElektronicaKeuze.nl kunnen gebruikers eigen content plaatsen, zoals reviews en opmerkingen. Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de inhoud die je plaatst; deze mag niet aanstootgevend, onwettig, misleidend, inbreukmakend op de rechten van anderen of anderszins schadelijk zijn.11. Beëindiging van Gebruik

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw toegang tot alle of een deel van de website te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving, om welke reden dan ook of zonder reden.12. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ElektronicaKeuze.nl en zijn medewerkers te vrijwaren van alle aanspraken, schades, kosten en uitgaven die voortvloeien uit jouw schending van deze Algemene Voorwaarden of jouw gebruik van de website.13. Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin ElektronicaKeuze.nl is gevestigd. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden zullen exclusief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in dit land.14. Algemene Bepalingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot de minimale mate noodzakelijk zodat deze Algemene Voorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven.